SMM Publishing
“จอมใจจอมยุทธ์” ที่ถือเป็นนวนิยายเรื่องแรก ด้วยสำนวนที่สละสลวย เนื้อเรื่องอิงประวัติศาสตร์ จึงเป็นเสน่ห์ที่ทำให้ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว แต่ที่แจ้งเกิดชนิดดังสะเทือนฟ้าสะเทือนดินก็คือ เสี่ยเตียวเอ็งย้งตึ่ง หรือ “มังกรหยกภาค 1” เป็นผลงานที่ยอมรับว่าเป็นบทประพันธ์ชั้นครู
กิมย้ง