SMM Publishing
ดิฉันรู้ดีว่างานเขียนนวนิยายกำลังภายในเป็นความฝันที่ล้าสมัยแล้ว แต่ดิฉันยังคิดสานฝันรายนี้ ขออุทิศแรงกายแรงใจ เพื่อสร้างสรรค์กำลังภายใน หวังว่าสามารถเขียนนวนิยายกำลังภายในแบบแผนมาตรฐานที่ชวนติดตามสักเรื่องหนึ่งŽ ปัจจุบันเธอมีบุตรชายบุตรสาวรวมสี่คน หากยังใช้นามปากกาเจิ้งฟงท่องผาดโผนในยุทธจักร
เจิ้งฟง