ก่อนจะถึงมหาบุรุษพลิกปฐพี

        ก่อนคศ. 202 ปี หลิวปั้งปราบเซี่ยงหวี่โดยราบคาบปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮั่นทรงพระนามอั่นโกโกฮ่องเต้ ต่อมาราชวงศ์ฮั่นกลายเป็นมหาอาณาจักรฮั่น แม้แต่อาณาจักรโรมันในยุคสมัยนั้นยังไม่มีอาณาเขตเทียบเท่าได้

        ลุล่วงถึงก่อน คศ. 195 ปี ฮั่นโกโจฮ่องเต้ทรงพระประชวร และเสด็จสวรรคต รัชทายาทหลิวอิ๋งจึงขึ้นครองราชย์ ทรงพระนามฮั่นฮุ่ยตี้ฮ่องเต้ หากแต่พระราชอำนาจตกเป็นของฮองเฮาหลี่และวงศาคณาญาติตระกูลหลี่ หลังจากสิ้นฮั่นฮุ่ยตี้ฮ่องเต้ ขุนนางไท่เว่ยคือโจวป๋อกับมหาเสนาบดีเฉินผิงค่อยปราบปรามตระกูลหลี่ ทูลเชิญราชโอรสองค์ที่ห้าของหลิวปังคือหลิวเหิงขึ้นครองบัลลังก์ ทรงพระนามว่าฮั่น

เหวินตี้ฮ่องเต้

        ฮั่นเหวินตี้ฮ่องเต้ทรงยกเลิกเก็บภาษี 12 ปี เร่งพัฒนาการเกษตร ทรงยกเลิกกฎหมายที่ว่าหนึ่งคนกระทำผิด ประหารถึงเก้าชั่วโคตร ทั้งทรงได้ชื่อว่าเป็นเจ้าชีวิตที่มัธยัสถ์ แม้แต่รับสั่งครั้งสุดท้ายยังห้ามมิให้สร้างพระสุสานของพระองค์อย่างใหญ่โต

        ถัดจากฮั่นเหวินตี้ฮ่องเต้ หลิวฉี่ผู้เป็นราชโอรสก้าวขึ้นครองราชย์สืบแทน ทรงพระนามว่าฮั่นจิ่งตี้ฮ่องเต้ ทรงปกครองบ้านเมืองตามแนวทางที่พระบิดาวางไว้ กล่าวคือปกครองเสมือนหนึ่งไม่ปกครอง นักประวัติศาสตร์เรียกขานการปกครองสมัยดังกล่าวว่าการปกครองเหวินจิ่ง

        จักรพรรดิองค์ที่ห้าแห่งราชวงศ์ฮั่นคือหลิวเช่อทรงพระนามฮั่นอู่ตี้ฮ่องเต้ พระองค์ทรงกอปรด้วยพระปรีชาสามารถ ไม่ว่าด้านการทหารและทางเศรษฐกิจล้วนเข้มแข็ง ผลักดันต้าฮั่นขึ้นเป็นมหาอาณาจักรถือเป็นจอมจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ พระองค์ยังทรงเห็นชอบกับข้อเสนอของปราชญ์บัณฑิตต่งจ้งซู โดยปฏิเสธร้อยสำนัก ยึดถือแนวทางหยู กล่าวคือต่งจ้งซูอ้างคำสอนสมัยราชวงศ์โจวที่ว่าเจ้าชีวิตรับบัญชาจากสวรรค์ เน้นย้ำเป็นพิเศษว่าเจ้าชีวิตรับมอบอำนาจจากฟ้า นำเสนอสามหลักเกณฑ์ ได้แต่ประมุขเป็นหลักของขุนนาง บิดาเป็นหลักของบุตร สามีเป็นหลักของภรรยา บวกกับคุณธรรมทั้งห้า ได้แก่ เมตตา กตัญญูตา จริยา ปัญญา สัจจา ซึ่งผู้ครองแคว้นในยุคหลังยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา

        แต่เมื่อขึ้นถึงจุดสูงสุด ก็เข้าสู่ยุคเสื่อมถอย ถัดจากฮั่นอู่ตี้ฮ่องเต้ ปราศจากเจ้าชีวิตผู้เปรื่องปราด ทุกพระองค์ไม่เพียงฟุ้งเฟ้อฟอนแฟะทั้งไร้ความสามารถ เป็นเหตุให้พระราชอำนาจตกไปอยู่ในมือพระญาติรอบนอก เมื่อคศ.ที่ 1 ฮั่นผิงตี้ฮ่องเต้ขึ้นครองราชย์ด้วยพระชนมายุเพียง 9 พรรษาอำนาจทางทหารจึงตกเป็นของขุนนางต้าซือหม่า (เทียบเท่าสมุหกลาโหม) นามหวางหม่าง

        หวางหม่างมีศักดิ์เป็นหลานของหวางฮองไทเฮาตอนแรกอดทนอดกลั้น บริจารทรัพย์สินเงินทองจนได้รับเสียงแซ่ซ้องจากทุกสารทิศ เมื่อสบโอกาสก็วางยาปลงพระชนม์ฮั่นผิงตี้ฮ่องเต้ แต่งตั้งหลิวอิงขึ้นเป็นฮ่องเต้น้อย ตนเองอ้างตนเป็น ตัวแทนŽ ฮ่องเต้ สุดท้ายพานถอดถอนหลิวอิง ก้าวขึ้นเป็นฮ่องเต้ สถาปนาราชวงศ์ซิน ซึ่งแปลว่าใหม่เป็นอันสิ้นสุดราชวงศ์ฮั่นยุคต้น ซึ่งสืบทอดมาเป็นเวลาสองร้อยปีเศษ

        หวางหม่างพอขึ้นครองราชย์ ก็พลักดันนโยบายปฏิรูป ผนวกที่ดินทั่วราชอาณาจักรมาเป็นของรัฐ จัดตั้งหน่วยงานทางเศรษฐกิจ กะเกณฑ์ชาวบ้านเป็นทหารในที่สุดหวางควงรวบรวมราษฎรที่อดอยาก ยึดภูเขาลู่หลินซัน (ภูเขาป่าเขียว) เป็นที่ตั้ง จัดตั้งกองกำลังป่าเขียวขึ้น หนึ่งปีต่อมา ฝานฉงแห๋งหลางแหยก็ลุกฮือขึ้น เหล่าไพร่พลต่างย้อมคิ้วเป็นสีแดงจึงได้รับขนานนามว่ากองกำลังคิ้วแดง หากทว่ามหาบุรุษที่พลิกปฐพีคือ...

 

หนังสือแนะนำ

Special Deal