บทที่ 3 รดน้ำต้นไม้ หน้า 2

      หลี่เหลียนฮวา “อา” เสียงหนึ่ง ส่ายหน้าไปมา
ใบหน้าจงเจิ้งหมิงจูฉายแววกระอักกระอ่วน “ท่านป้า ข้ามิได้...”

     อวี้หงจูตัดบทเขา “ข้าทราบ มิเช่นนั้นข้าไล่เจ้าออกไปแต่แรกแล้ว” 
จงเจิ้งหมิงจูฟังคำแล้วยิ่งลำบากใจ
      หลี่เหลียนฮวาอมยิ้ม ไม่วิจารณ์ความยุ่งเหยิงเรื่องรักใคร่ระหว่างอวี้ชิวซวง อวิ๋นเจียวและจงเจิ้งหมิงจู

     “คุณชายจงเจิ้ง ท่านช่วยข้าเรื่องหนึ่งได้หรือไม่”
     “เรื่องอันใดหรือ” จงเจิ้งหมิงจูถาม
      หลี่เหลียนฮวากวักมือเรียกเขา กระซิบเสียงเบาข้างหูอยู่หลายประโยค จงเจิ้งหมิงจูทักอย่างแปลกใจ

       “ท่านทราบได้อย่างไร” หลี่เหลียนฮวายิ้มบาง

      “คาดเดา...”
      จากนั้นเขากระซิบกระซาบอีกหลายประโยค อวี้หงจูเพ่งสมาธิเงี่ยหู
ฟัง กำลังภายในของหลี่เหลียนฮวาไม่ดี ไม่อาจรวบกระชับเสียงส่งเข้าหู
ของจงเจิ้งหมิงจูอย่างเหมาะสม นางใช้วิชาสดับฟ้าได้ยินว่า

     “ไฟ...ท่านไป...อวี้มู่หลานเป็น...ความจริง...” ไม่กี่คำ ให้ฉงนสงสัยยิ่งนักอยู่ในใจ 
หรือว่าคนผู้นี้เตร่วนภายในเมืองอวี้เพียงครั้งสองครั้ง รดน้ำต้นไม้ ใช้
เข็มเงินลองทดสอบดวงตาของอวี้มู่หลาน ก็รู้ถึงคำตอบของเรื่องนี้
      “คุณชายหลี่” นางหาเคยแยแสคำตอบของผู้ใดผู้หนึ่งมาก่อนไม่ 
      “หรือว่าท่านไขความจริงของเรื่องน่าอนาถทั้งหลายที่เกิดขึ้นในเมืองอวี้
ของข้าได้แล้ว”
      หลี่เหลียนฮวา “อา” เสียงหนึ่ง ครานี้อวี้หงจูฟังความนัยเสียง “อา” 
ของเขาออก...นั่นคือเมื่อหลี่เหลียนฮวากำลังครุ่นคิดบางสิ่งบางอย่าง 
เนื่องเพราะใจลอยจึงส่งเสียงผ่อนลมออกมาตามความเคยชิน เขาหันกลับ
มามองอวี้หงจูตามคาด ถามอย่างงุนงง

      “ละอายนัก ละอายนัก เมื่อครู่ฟูเหรินถามข้าว่ากระไร”

หลี่เหลียนฮวาให้จงเจิ้งหมิงจูช่วยกระทำสิ่งใดกันแน่ อวี้หงจูยังมิทันได้คาดเดา หลี่เหลียนฮวาก็หมุนตัวล้วงวัชพืชหกชนิดออกจากอกยื่นส่งถึงมือนาง

      “รบกวนฟูเหรินช่วยหั่นสมุนไพรหกรสนี้เป็นท่อนเล็ก แช่ในน้ำสะอาด หลังครึ่งวัน กินยาพร้อมสมุนไพรโดยไม่จำเป็นต้องเคี่ยวต้ม”
เขาเอ่ยอย่างจริงจัง

      “รับรองว่าเจ้าเมืองอวี้ดื่มยาแล้วเห็นผลทันตา”
อวี้หงจูรับ “สมุนไพร” เหล่านั้นมา นางเดิมคิดว่ามองบัณฑิตคร่ำครึผู้นี้ออกถ่องแท้ ทว่าเมื่อมองหลี่เหลียนฮวาอีกแวบ นางกลับรู้สึกว่ามีเพิ่มหนึ่งส่วนที่มองไม่ปรุโปร่ง เมื่อหลี่เหลียนฮวามอบวัชพืชหกชนิดถึงมือนาง นางก็เป็นเช่นเดียวกับจงเจิ้งหมิงจู ล้วนไม่กระจ่างในเจตนาและการกระทำที่แท้จริงของคนผู้นี้ หลี่เหลียนฮวาเป็นปริศนาคลุมเครือโดยสิ้นเชิง ตั้งแต่หัวจรดเท้า

 

หนังสือแนะนำ

Special Deal