default logo

ดารินทิพย์

 

วดีทิพย์ เอื้อพงศ์ธเนศ เจ้าของนามปาก “ดารินทิพย์” ชอบขีดๆ เขียนๆ มาตั้งแต่เด็ก ชอบเรียงความ ชอบแต่งกลอน ชอบอ่านหนังสือ ชอบสื่อความรู้สึกเป็นถ้อยคำ ละเอียดอ่อนและอ่อนไหวอินกับอารมณ์ความรู้สึก ทุกครั้งที่อ่านหนังสือ จะจินตนาการเป็นภาพอยู่ในหัวเสมือนตัวเองคือส่วนหนึ่งในนั้น จากความชื่นชอบในภาษา ได้พัฒนามาเป็นความรักในที่สุดภาษาที่รักนอกเหนือจากภาษาแม่ คือภาษาจีน ชอบภาษาจีนมาตั้งแต่เด็กและยังคงรักมั่น มาถึงทุกวันนี้ สำเร็จการศึกษาจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอกภาษาจีน(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จากนั้นเดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ ประเทศจีน ในคณะภาษาและวรรณคดีจีน มหาวิทยาลัยปักกิ่ง (Peking University) โดยเลือกภาษาศาสตร์ภาษาจีนเป็นวิชาเอก หลงรักการแปล เพราะการแปลคือการถ่ายทอด คือความยากที่ซ่อนอยู่ในความง่ายคือการได้ให้และได้รับ  ทั้งรู้สึกได้เป็นตัวของตัวเอง  รู้สึกสนุกเวลาได้อ่าน ได้ศึกษา ได้ค้นคว้า ได้ถ่ายทอด ได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของภาษาที่เรารักทั้งสองภาษา ทำงานแปลด้วยความเชื่อที่ว่าหากทำอะไรด้วยใจรัก มักทำได้ดีเสมอ ความรักในสิ่งที่ทำจะช่วยให้พยายามโดยไม่ต้องฝืน ทำให้สนุกเพลิดเพลินโดยไม่เหน็ดเหนื่อย ขงจื๊อกล่าวไว้ “ผู้รู้ในงานที่ทำไม่สู้ผู้รักในงานที่ทำ ผู้รักในงานที่ทำไม่สู้ผู้มีความสุขกับงานที่ทำ” เพราะงานแปลจึงทำให้เราได้เป็นทั้งผู้รู้ผู้รัก และผู้มีความสุขไปพร้อมกัน…

ชื่อหนังสือที่แปล

 

Comments

comments

  • Posted by admin
  • on มกราคม 13, 2016
  • 0 Comment
Read More

Leave a Reply

*