default logo

จิระกิตติ์ ลิ่มธันยพงศ์

 

จิระกิตติ์ ลิ่มธันยพงศ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเอกภาษาจีน(KU.69 มน.28 Chi.6) แม้พื้นเพครอบครัวจะเป็นคนจีน และได้รับพื้นฐานภาษาจีนมาพอสมควรจากพ่อ ซึ่งเป็นคนจีนที่มาตั้งถิ่นฐานในไทย แต่ด้วยสายเลือดจีนอันเข้มข้นที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกาย จึงมุ่งมั่นที่จะศึกษาภาษาจีนในเชิงลึก เนื่องเพราะประเทศจีนมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ด้านวรรณกรรม วรรณคดีก็เป็นอีกด้านหนึ่งที่มีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากจากนิสิตจบใหม่ป้ายแดงผันตนเองมาหาประสบการณ์ใหม่ๆบนเส้นทางนักแปล การได้ใช้ชีวิตในประเทศจีนตั้งแต่เล็ก ทำให้ผู้แปลมีความรักความผูกพันต่อภาษาจีน วิถีทางความคิด การดำเนินชีวิต สังคมและวัฒนธรรมจีน รวมทั้งชนชาวจีนเป็นอย่างมาก จนถึงบัดนี้ เรียกได้ว่าใช้ชีวิตอยู่ทั้งไทยและจีนมาอย่างละครึ่งทางก็ว่าได้ แต่ค่อนข้างเอนมาทางไทยมากกว่า ประเทศจีนยังมีอะไรอีกมากมายที่น่าสนใจ น่าค้นหา นอกจากพฤติกรรมอันเลวร้ายที่คนไทยเรามักคุ้น ผู้แปลเป็นอีกผู้หนึ่งที่ชื่นชอบนิยายจีนแนวกำลังภายในและแนวอิงประวัติศาสตร์ และในประเทศไทยก็มีผู้อ่านอีกเป็นจำนวนมากที่ติดตามนิยายจีน ซึ่งหนังสือนิยายจีนเหล่านี้มีเนื้อหาที่เปี่ยมด้วยคุณภาพและแฝงข้อคิดเชิงปรัชญา เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีใจรักในการอ่านชาวไทย แม้บนเส้นทางของนักแปล จะพบเจออุปสรรคทางด้านความแตกต่างทางด้านภาษาอยู่บ้าง แต่ด้วยความเชื่อ ความมุ่งมั่นที่จะทำในสิ่งที่รัก พยายามถ่ายทอดเนื้อหาให้ใกล้เคียงกับต้นฉบับให้มากที่สุด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านชาวไทยทุกคนจะได้รับความสนุกสนาน ความรู้ และความสุขไปพร้อม ๆ กับผู้แปลด้วยเช่นกัน

 

ชื่อหนังสือที่แปล

 

 

 

Comments

comments

  • Posted by admin
  • on มกราคม 14, 2016
  • 0 Comment
Read More

Leave a Reply

*