5 เหตุผลนี้คือคำตอบ ว่าทำไม คนทำงาน คนกำลังจะทำงาน หรือคนที่อยากพัฒนาตัวเองไปสู่การเป็นผู้บริหารที่มีคุณภาพ ต้องอ่าน ชิมะ โคซาคุ
1. เพราะ ชิมะ โคซาคุ คือการ์ตูนทีี่เหล่า Salaryman หรือ คนทำงานในประเทศญี่ปุ่น ต่างยกย่องให้เป็นเสมอืน "คัมภีร์พัฒนาตัวเองของตนทำงาน" เนื่องจากชิมะโคซา่คุ มีจำนวนภาคที่เยอะ โดยแบ่งรายละเอียดออกเป็นตามช่วงต่างๆของการทำงาน ทำให้เหมือนได้ศึกษาการพัฒนาตัวเองแบบเป็นระบบ 2. เพราะชิมะโคซาคุ อุดมไปด้วยข้อมูล วัฒนธรรมพืิ้นฐาน และ รูปแบบการทำงานของนักธุรกิจชาวญี่ปุ่น ซึ่งเป็นเสมือนแม่แบบของคนทำงานรุ่นใหม่ 3. เพราะ ชิมะ โคซาคุ คือหนังสือที่เป็นมากกว่าการ์ตูนที่ให้ความบันเทิง ด้วยเนื้อหาที่หนักแน่น เต็มไปด้วยวิธีการแก้ปัญหาของแต่ละระดับไล่กันมา ตั้งแต่ที่ ชิมะ เป็นพนักงาน ไต่เต้าจนมาเป็นผู้บริหาร เขาทำได้อย่างไร แก้ปัญหานั้นๆอย่างไร ในหนังสือเรื่องนี้ คือคำตอบ 4. เพราะ ชิมะ โคซาคุ คือฐานข้อมูลด้านธุรกิจตั้งแต่ยุค 1990 - 2010 รวบรวมเกร็ดข้อมูล และ เรื่องราวสำคัญของโลกธุรกิจเอาไว้ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการศึกษาและเรียนรู้ประวัติศาสตร์โลกธุรกิจของทั้งเอชีย และ ยุโรป ผ่านหนังสือเรื่องนี้ 5. เพราะ ชิมะ โคซาคุ คือแรงบันดาลใจ ให้กับเหล่านักธุรกิจ / คนทำงานไฟแรงในประเทศญี่ปุ่น และถูกยกย่องให้เป็น 1 ใน 10 หัวหน้า ( ผู้บริหาร) ที่คนญี่ปุ่นอยากทำงานด้วย (ผลสำรวจในประเทศญี่ปุ่น เมื่อปีที่ผ่านมา) http://www.catdumb.com/character-to-be-boss-064/ )