15 สิงหาคม

จันทร์พรายเหนือสายน้ำ (แพ็คชุด) เล่ม 1-2 (สำนักพิมพ์มีดี)

หรูอี้ จอมนางเคียงราชัน เล่ม 5

คนโง่ทีผมหลงรัก (แพ็คชุด) เล่ม 1-3 (สำนักพิมพ์มีดี)

 

22 สิงหาคม

รกกะ 5 (สำนักพิมพ์สยามอินเตอร์คอมิกส์ไลท์)

ความทรงจำที่โปรยปรายฯ เล่ม 5

มหากาพย์ภูผามหานที (ภาค 3) เล่ม 8 (จบ)

สาวหมาป่ากับนายเครื่องเทศ เล่ม 9 (สำนักพิมพ์สยามอินเตอร์คอมิกส์ไลท์)

 

29 สิงหาคม

สัประยุทธ์ทะลุฟ้า เล่ม 15

New arrival (สำนักพิมพ์สยามอินเตอร์บุ๊คส์)

ฝูเซิง เจดีย์พิทักษ์ฟ้า เล่ม 2