11 กุมภาพันธ์ 2562
 • หาญท้าชะตาฟ้า ภ.2 เล่ม 11

 • กระบี่เย้ยยุทธจักร เล่ม 4 (แก้ไข) (สำนักพิมพ์เทียนตี้)

 • ไฟรักไฟสงคราม เล่ม 13 (เล่มจบ)

 

15 กุมภาพันธ์ 2562
 • เพ็กฮวยเกี่ยม เล่ม 1 (สำนักพิมพ์เทียนตี้)

 • เพ็กฮวยเกี่ยม เล่ม 2 (สำนักพิมพ์เทียนตี้)

 • เพ็กฮวยเกี่ยม เล่ม 3 (สำนักพิมพ์เทียนตี้)

 • กลอักษรล่มฟ้า เล่ม 4

 

20 กุมภาพันธ์ 2562
 • หาญท้าชะตาฟ้า ภ.2 เล่ม 12

 • Outbreak เล่ม 10 (สำนักพิมพ์สยามอินเตอร์คอมิกส์ไลท์)

 

27 กุมภาพันธ์ 2562
 • ฝูเหยาฮองเฮา เล่ม 9

 • สัประยุทธ์ทะลุฟ้า เล่ม 9

 • ไฮคิว เล่ม 3 (สำนักพิมพ์สยามอินเตอร์คอมิกส์ไลท์)

1 มีนาคม 2562
 • หาญท้าชะตาฟ้า ภ.2 เล่ม 13

 • ตำนานจอมเวทย์พิทักษ์โลก ภาค 2 เล่ม 4 (สำนักพิมพ์คิริน)
 • New Arrival 2 เล่มจบ (บุปผาแห่งรัก)