11 พฤษภาคม

- หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร เล่ม 3

 

21 พฤษภาคม

- หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร เล่ม 4

- หงส์กรีดปีก เล่ม 7 

- เจ้านักสู้ (ลดจ.) 

- Outbreak Company  เล่ม 9 

 

25 พฤษภาคม

- ไฟรักไฟสงคราม เล่ม 10

- เม่ยเซิง เปลี่ยนหน้าท้าลิขิต เล่ม 7  

 

31 พฤษภาคม

- หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร เล่ม 5

- บันทึกปิ่น เล่ม 6 

- เลือดพิทักษ์แผ่นดิน เล่ม 8 

- ชุด ทฤษฏี เดอะ ซีรี่ส์  (Mee-D)

        -  ทฤษฎีร้อยเล่มเกวียน (Mee-D)

        -  ทฤษฎีโลกกลมเขาว่าพรหมลิขิต (Mee-D)

        -  ทฤษฎีรักเศษหนึ่งส่วนสอง (Mee-D)