13 ต.ค

- เหยี่ยวมารสยบสิบทิศ เล่ม 21
- ย้อนเวลาขึ้นเป็นอ๋อง ภาค 2 เล่ม 4

 

20 ต.ค 

- เลือดพิทักษ์แผ่นดิน เล่ม 3
- หอดอกบัว ลายมงคล เล่ม 1
- บันทึกปิ่น เล่ม 2

 

27 ต.ค

- ย้อนเวลาขึ้นเป็นอ๋อง ภาค 2 เล่ม 5
- เทพยุทธเซียน GLORY เล่ม 10